Ο ποταμός Νυαμπαρόνγκο, της Fanny Schertzer

(δικαιώματα)

25 Μαρτίου 2010

Η γκρίνια της Πηνελόπης ΙΙΙ

Νταρφούρ, 1994, του Kevin Carter


Τι στέκεις ώρες στο παράθυρο;
Τι μπορείς;
Να κάνεις ένα παιδί.
Ν’ αναστήσεις μια Ήπειρο;
Πηνελόπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: