Ο ποταμός Νυαμπαρόνγκο, της Fanny Schertzer

(δικαιώματα)

2 Ιανουαρίου 2015
Οὖτις ἐμοί γ᾿ ὄνομα: Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾿ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.

δύσσεια,  ι΄ 366-367.

Κανένας είναι τ᾿ όνομά μου. Κανένα με φωνάζουν,
κι΄ η μάνα, κι΄ο πατέρας μου, και όλοι μου οι φίλοι.


My name is Nobody. Nobody I am called
by mother, father, and by all my comrades.

 Odyssey, book 9, 366-367.Φωνή βοώντος εν τη ερήμω

 Άνδρος, παραλία του Άη Γιάννη του Κρεμμύδα, Αυγ. 2014